Repetities weer van start!

Woensdag 5 augustus 2020

We gaan weer van start!

Vanavond gaan we voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer repeteren. Dat doen we op onze gebruikelijke locatie, de dorpskerk te Rheden, maar wel op een wat andere manier. Natuurlijk houden we ons aan de voorschriften. We zijn met een kleine groep, desinfectiemiddelen zijn aanwezig, we zorgen voor voldoende ruimte in de opstelling en we gaan buiten aan de koffie.

We hebben er zin in!

Concert met Rob de Nijs!

Dit najaar geeft Con Colore een concert samen met Rob de Nijs! Oorspronkelijk zou dat op 14 juni zijn (zie de poster hier boven), maar in verband met het coronavirus hebben we besloten om het concert uit te stellen naar dit najaar. Die datum volgt nog. Dan volgt ook de link naar de kaartenverkoop.

Opbrengst benefietconcert € 3700!!

Leuk artikel over ons benefietconcert van 4 juni j.l.

Opbrengst benefietconcert € 3700!!

Onlangs berichtten wij u over ons benefietconcert. Inmiddels is al 3700 euro opgehaald voor de gedupeerden van de stormschade. Maar we willen graag zoveel mogelijk mensen blij maken dus doneer nog als je dat niet gedaan hebt. 

Na de zomervakantie zal gestart worden met de verdeling van de gelden en tot die tijd kan er nog steeds gedoneerd worden. Was u niet aanwezig op het benefietconcert maar wilt u toch een donatie doen. Dan kan dit op rekeningnummer NL64RABO 0375 8441 33 t.n.v. G.E. van der Kolk o.v.v. “Benefietconcert”.

In overleg met de gemeente, is besloten dat wij de gelden zelf gaan verdelen.
We gaan ervan uit dat iedereen naar eer en geweten handelt. We zijn ons bewust dat er een mogelijkheid bestaat dat er misbruik van de situatie gemaakt kan worden. We kiezen ervoor om ons te richten op het positieve, namelijk de mede mens helpen en verbroedering en saamhorigheid creëren. We gaan een commissie samenstellen welke zich zal buigen over de gelden. Heeft u schade ondervonden van de storm en zou u graag een tegemoetkoming ontvangen dan kunt u uzelf aanmelden, u kunt ook anderen aandragen. Dit mag een persoon, vereniging of ondernemer zijn.

Stuur een korte motivatiebrief/mail naar info@concolore.nl.